Merhabalar. Databilim sizlerin güncel teknoloji sorularını cevaplıyor. Sizde aklınıza takılan soruyu bize sorun.

Raspberry Pi Zero ile Ekran Kullanımı

0 oy
599 gösterim
14 Aralık 2017 oguzhan (4,830 puan) sordu

Hedef : Raspberry Pi kullanarak OLED ekrana faydalı bilgiler yazdırmak: Saat, Tarih, Wifi bigileri

Not: Siz kodu geliştirerek daha farklı bilgiler gösterebilirisiniz. Bu proje, yol gösterici olarak hazırlanmıştır.

Gerekli olan malzemeler:

1- Raspberry Pi Zero

2- Adafruit 128×64 SSD1306 OLED ekran(siz farklı ekran kullanabilirsiniz sadece bağlama şekli farklı olacaktır.)

3- Edimax wifi adaptörü.(Raspberry uyumlu başka wifi adaptörü kullanabilirsiniz nano olmasına dikkat edin yeter).

4- 2 tane büyük boy push butonu.

5- ince belli bir bardak çay.[tercihen :)]

6- Cihazın boyutlarında koruyucu kap(eğer 3d printer’a ulaşım imkanınız yoksa bionluk.com da 3d printerdan çıktı alıp size gönderebilecek arkadaşlar var)

7- Lehim makinası, lehim teli ve biraz kablo.

8- Silikon tabancası+silikon veya epoxy yapıştırıcı.

Tarif: Gerekli lehim noktaları resimlerde açıkça görülmektedir wifi dongle’ı nın koruyucu kısmı yer kapladığından sökülmüş ve aşağıdaki gibi lehimlenmiştir.

Pi Zero PP1 –> dongle 5V

Pi Zero PP6 –> dongle GND

Pi Zero PP22 –> dongle D+

Pi Zero PP23 –> dongle D-

SD kartımıza raspbian işletim sistemini yüklüyoruz ve “/etc/network/interfaces” dosyasına SSID ve wifi şifremizi giriyoruz. Wifi bağlantısının olduğundan terminale yazacağımız “ping 8.8.8.8” komutu ile emin olalım. Wifi bağlantısını bir kere oluşturunca cihaza SSH ile bağlanıp gerekli scriptleri değiştirerek projeye daha farklı bir yön verebilirsiniz.

Sol buton (Tarih-Saat, Wifi bilgileri, Sosyal medya) dan oluşan üç ekran arasında geçişi sağlarken sağ buton her ekran için ayrı bir özelliği tetiklemektedir.

1- Tarih-Saat Ekranında sağ düğme 12-24 formatları arasında geçiş yapar.

2- Wifi bilgileri ekranında sağ düğme wifi’ı kapatıp açar.

3- Sosyal medya bölümünde internet trafiğini minimumda tutarak şarj süresini uzun tutmak için her beş dakikada bir otomatik güncelleme yapılmıştır. Eğer bir beş dakika bekleyecek kadar sabırlı değilsek sağ butona basarak ta güncelleyebiliriz.

Aşağıda yazacağımız kodun başlangışta çalışması için şöyle bir “launcher.sh” script oluşturalım.

launcher.sh

#!/bin/sh

cd /home/pi

sudo python info_display.py &

#!/bin/sh

cd /home/pi

sudo python info_display.py &

ve bunu başlangıca ekleyelim

crontab

sudo crontab -e

@reboot sh /home/pi/launcher.sh

sudo crontab -e

@reboot sh /home/pi/launcher.sh

ve scriptimizde şöyle (Not : ****** lerle belirtilen kısımı kendi sayfanızın url si ile değişmeyi unutmayın)

Script

#!/usr/bin/env python

import time

import Adafruit_SSD1306

import RPi.GPIO as GPIO

import Image

import ImageFont

import ImageDraw

import os

def display_time():

# Collect current time and date

if(time_format):

current_time = time.strftime("%I:%M")

else:

current_time = time.strftime("%H:%M")

current_date = time.strftime("%d/%m/%Y")

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 35)

# Position time

x_pos = (disp.width/2)-(string_width(font,current_time)/2)

y_pos = 2 + (disp.height-4-8)/2 - (35/2)

# Draw time

draw.text((x_pos, y_pos), current_time, font=font, fill=255)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Position date

x_pos = (disp.width/2)-(string_width(font,current_date)/2)

y_pos = disp.height-10

# Draw date

draw.text((x_pos, y_pos), current_date, font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def display_social():

# Collect social media subscribers/followers/... by parsing webpages

twitter = os.popen("curl ********** | grep 'data-nav=\"followers\"' | grep -o '[0-9]\+'").read()

youtube = os.popen("curl ********** | grep -o '[0-9|,]\+ subscribers' | grep -o '[0-9|,]\+'").read()

facebook = "0"

instagram = os.popen("curl *********** | grep -o '\"followed_by\":{\"count\":[0-9]\+}' | grep -o '[0-9]\+'").read()

googleplus = "0"

# Put data in lists that can be iterated over

channels = ["YouTube", "Twitter", "Facebook", "Instagram", "Google+"]

subscribers = [youtube, twitter, facebook, instagram, googleplus]

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Iterate over lists

for i in range(0, 5):

# Position channel name

x_pos = 2

y_pos = 2 + (((disp.height-4)/5)*i)

# Draw channel name

draw.text((x_pos, y_pos), channels[i], font=font, fill=255)

# Position subcribers/followers/...

x_pos = disp.width - 2 - string_width(font, subscribers[i])

y_pos = 2 + (((disp.height-4)/5)*i)

# Draw subcribers/followers/...

draw.text((x_pos, y_pos), subscribers[i], font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def display_network():

# Collect network information by parsing command line outputs

ipaddress = os.popen("ifconfig wlan0 | grep 'inet addr' | awk -F: '{print $2}' | awk '{print $1}'").read()

netmask = os.popen("ifconfig wlan0 | grep 'Mask' | awk -F: '{print $4}'").read()

gateway = os.popen("route -n | grep '^0.0.0.0' | awk '{print $2}'").read()

ssid = os.popen("iwconfig wlan0 | grep 'ESSID' | awk '{print $4}' | awk -F\\\" '{print $2}'").read()

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 12)

# Position SSID

x_pos = 2

y_pos = 2

# Draw SSID

draw.text((x_pos, y_pos), ssid, font=font, fill=255)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Position IP

y_pos += 12 + 10 

# Draw IP

draw.text((x_pos, y_pos), "IP: "+ipaddress, font=font, fill=255)

# Position NM

y_pos += 10 

# Draw NM

draw.text((x_pos, y_pos), "NM: "+netmask, font=font, fill=255)

# Position GW

y_pos += 10

# Draw GW

draw.text((x_pos, y_pos), "GW: "+gateway, font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def display_custom(text):

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Position SSID

x_pos = (width/2) - (string_width(font,text)/2)

y_pos = (height/2) - (8/2)

# Draw SSID

draw.text((x_pos, y_pos), text, font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def string_width(fontType,string):

string_width = 0

for i, c in enumerate(string):

char_width, char_height = draw.textsize(c, font=fontType)

string_width += char_width

return string_width

# Set up GPIO with internal pull-up

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(12, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(16, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# 128x64 display with hardware I2C

disp = Adafruit_SSD1306.SSD1306_128_64(rst=24)

# Initialize library

disp.begin()

# Get display width and height

width = disp.width

height = disp.height

# Clear display

disp.clear()

disp.display()

# Create image buffer with mode '1' for 1-bit color

image = Image.new('1', (width, height))

# Load default font

font = ImageFont.load_default()

# Create drawing object

draw = ImageDraw.Draw(image)

prev_millis = 0

prev_social = 0

display = 0

time_format = True

while True:

millis = int(round(time.time() * 1000))

# Software debouncing

if((millis - prev_millis) > 250):

# Cycle through different displays

if(not GPIO.input(12)):

display += 1

if(display > 2):

display = 0

prev_millis = int(round(time.time() * 1000))

# Trigger action based on current display

elif(not GPIO.input(16)):

if(display == 0):

# Toggle between 12/24h format

time_format =  not time_format

time.sleep(0.01)

elif(display == 1):

# Reconnect to network

display_custom("reconnecting wifi ...")

os.popen("sudo ifdown wlan0; sleep 5; sudo ifup --force wlan0")

time.sleep(0.01)

elif(display == 2):

# Refresh social media now

display_custom("fetching data ...")

display_social()

time.sleep(0.01)

prev_millis = int(round(time.time() * 1000))

if(display == 0):

display_time()

prev_social = 0

elif(display == 1):

display_network()

prev_social = 0

elif(display == 2):

# Only fetch social media data every 5 minutes when active

if((millis - prev_social) > 300000):

display_custom("fetching data ...")

display_social()

prev_social = millis

time.sleep(0.1)

#!/usr/bin/env python

import time

import Adafruit_SSD1306

import RPi.GPIO as GPIO

import Image

import ImageFont

import ImageDraw

import os

def display_time():

# Collect current time and date

if(time_format):

current_time = time.strftime("%I:%M")

else:

current_time = time.strftime("%H:%M")

current_date = time.strftime("%d/%m/%Y")

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 35)

# Position time

x_pos = (disp.width/2)-(string_width(font,current_time)/2)

y_pos = 2 + (disp.height-4-8)/2 - (35/2)

# Draw time

draw.text((x_pos, y_pos), current_time, font=font, fill=255)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Position date

x_pos = (disp.width/2)-(string_width(font,current_date)/2)

y_pos = disp.height-10

# Draw date

draw.text((x_pos, y_pos), current_date, font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def display_social():

# Collect social media subscribers/followers/... by parsing webpages

twitter = os.popen("curl ********** | grep 'data-nav=\"followers\"' | grep -o '[0-9]\+'").read()

youtube = os.popen("curl ********** | grep -o '[0-9|,]\+ subscribers' | grep -o '[0-9|,]\+'").read()

facebook = "0"

instagram = os.popen("curl *********** | grep -o '\"followed_by\":{\"count\":[0-9]\+}' | grep -o '[0-9]\+'").read()

googleplus = "0"

# Put data in lists that can be iterated over

channels = ["YouTube", "Twitter", "Facebook", "Instagram", "Google+"]

subscribers = [youtube, twitter, facebook, instagram, googleplus]

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Iterate over lists

for i in range(0, 5):

# Position channel name

x_pos = 2

y_pos = 2 + (((disp.height-4)/5)*i)

# Draw channel name

draw.text((x_pos, y_pos), channels[i], font=font, fill=255)

# Position subcribers/followers/...

x_pos = disp.width - 2 - string_width(font, subscribers[i])

y_pos = 2 + (((disp.height-4)/5)*i)

# Draw subcribers/followers/...

draw.text((x_pos, y_pos), subscribers[i], font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def display_network():

# Collect network information by parsing command line outputs

ipaddress = os.popen("ifconfig wlan0 | grep 'inet addr' | awk -F: '{print $2}' | awk '{print $1}'").read()

netmask = os.popen("ifconfig wlan0 | grep 'Mask' | awk -F: '{print $4}'").read()

gateway = os.popen("route -n | grep '^0.0.0.0' | awk '{print $2}'").read()

ssid = os.popen("iwconfig wlan0 | grep 'ESSID' | awk '{print $4}' | awk -F\\\" '{print $2}'").read()

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 12)

# Position SSID

x_pos = 2

y_pos = 2

# Draw SSID

draw.text((x_pos, y_pos), ssid, font=font, fill=255)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Position IP

y_pos += 12 + 10 

# Draw IP

draw.text((x_pos, y_pos), "IP: "+ipaddress, font=font, fill=255)

# Position NM

y_pos += 10 

# Draw NM

draw.text((x_pos, y_pos), "NM: "+netmask, font=font, fill=255)

# Position GW

y_pos += 10

# Draw GW

draw.text((x_pos, y_pos), "GW: "+gateway, font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def display_custom(text):

# Clear image buffer by drawing a black filled box

draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)

# Set font type and size

font = ImageFont.truetype('Minecraftia.ttf', 8)

# Position SSID

x_pos = (width/2) - (string_width(font,text)/2)

y_pos = (height/2) - (8/2)

# Draw SSID

draw.text((x_pos, y_pos), text, font=font, fill=255)

# Draw the image buffer

disp.image(image)

disp.display()

def string_width(fontType,string):

string_width = 0

for i, c in enumerate(string):

char_width, char_height = draw.textsize(c, font=fontType)

string_width += char_width

return string_width

# Set up GPIO with internal pull-up

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(12, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(16, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# 128x64 display with hardware I2C

disp = Adafruit_SSD1306.SSD1306_128_64(rst=24)

# Initialize library

disp.begin()

# Get display width and height

width = disp.width

height = disp.height

# Clear display

disp.clear()

disp.display()

# Create image buffer with mode '1' for 1-bit color

image = Image.new('1', (width, height))

# Load default font

font = ImageFont.load_default()

# Create drawing object

draw = ImageDraw.Draw(image)

prev_millis = 0

prev_social = 0

display = 0

time_format = True

while True:

millis = int(round(time.time() * 1000))

# Software debouncing

if((millis - prev_millis) > 250):

# Cycle through different displays

if(not GPIO.input(12)):

display += 1

if(display > 2):

display = 0

prev_millis = int(round(time.time() * 1000))

# Trigger action based on current display

elif(not GPIO.input(16)):

if(display == 0):

# Toggle between 12/24h format

time_format =  not time_format

time.sleep(0.01)

elif(display == 1):

# Reconnect to network

display_custom("reconnecting wifi ...")

os.popen("sudo ifdown wlan0; sleep 5; sudo ifup --force wlan0")

time.sleep(0.01)

elif(display == 2):

# Refresh social media now

display_custom("fetching data ...")

display_social()

time.sleep(0.01)

prev_millis = int(round(time.time() * 1000))

if(display == 0):

display_time()

prev_social = 0

elif(display == 1):

display_network()

prev_social = 0

elif(display == 2):

# Only fetch social media data every 5 minutes when active

if((millis - prev_social) > 300000):

display_custom("fetching data ...")

display_social()

prev_social = millis

time.sleep(0.1)

bu projeyi gerçekleştiren frederik abimizi sarf ettiği eforu için tebrik ediyoruz.

1 cevap

0 oy
26 Aralık 2017 elektronik mühendisi cevapladı
abi çok teşekkür ederim sayende mezun olacam heralde :D:D
Hoş geldiniz, Databilim sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...